fejléckép1fejléckép2fejléckép3fejléckép4
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma

Technikusi képzések

Közzétéve: 2017. március 31., péntek - 19:04

Kedves Érettségiző Diákok!

Intézményünk a 2017/2018-as tanévben az alábbi egyéves, érettségire épülő iskolai rendszerű szakképzéseket ajánlja figyelmetekbe, amelyhez a jelentkezési lap innen tölthető le!

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági technikus

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari technikus

Az élelmiszeripari technikus önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipariüzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt.

Az élelmiszeripari technikus szakképesítéssel rendelkező többek között képes alapanyagokat, félkész-, és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni. Gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni. Munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni. Élelmiszergyártási tevékenységben részt venni, élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni és végeztetni. Jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni. Gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni.

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.