Pallag Alapítvány

A Pallag Alapítvány 1991-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Balásházy Szakközépiskola működését és tanulóit támogassa. Az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltak szerint a legfontosabb célok között szerepel az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, Pallagnak, mint agrártörténeti helynek a kiépítése és a közművelődés szolgálatába állítása, valamint a tehetséges fiatalok iskolai tanulásának anyagi támogatása és a tehetséggondozás kiemelt elismerése.

Az elmúlt 25 évben a Pallag Alapítvány az Alapító Okiratban kitűzött célok  sikeres megvalósítására törekedett és törekszik a jövőben is. Számos iskolai és kollégiumi rendezvény megszervezését támogatta, színesebbé téve diákjaink Balásházys éveit. Nagyon sok tanulmányi, sport és szakmai verseny lebonyolításához illetve jutalmazásához járultunk hozzá. Ezek iskolai, megyei és országos versenyek voltak. Az általunk támogatott tehetséges diákok szép sikereket könyvelhettek el ezeken a versenyeken, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. Az intézmény tárgyi feltételeinek a javításához is hozzájárult az alapítvány, hiszen különböző sporteszközök, televíziók, projektorok vásárlásával segítettük a nevelési-oktatási célok megvalósítását. A 2015−16-os tanévben a „Gazdászvilla” kialakításához is jelentős támogatást tudtunk nyújtani. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk szociálisan rászoruló, jó tanulmányi eredményeket elérő tanulók kollégiumi támogatását is megvalósítani.

 

Az alapítvány pályázatokat is nyújt be azért, hogy anyagi forrásait növelje, és a szülők is jelentős mértékben hozzájárulnak céljaink megvalósításához. A jövőben szeretnénk még több támogatást nyújtani az iskolának és tanulóinak. Ehhez azonban az Önök segítségére is szükségünk van. Amennyiben szeretnék támogatni a Pallag Alapítványt, kérjük ajánlják fel adójuk 1%-át az alapítvány számára, vagy juttassák el támogatásukat, hozzájárulva ezzel az alapítvány tevékenységéhez.

Az alapítvány címe: 4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.

Az alapítvány adószáma: 19127835-1-09

Az alapítvány számlaszáma: 10911004-00000009-03450003

Köszönettel:
Sinayné Tar Judit
Kuratóriumi elnök

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 27. 08:21