Felvételi információk

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

Intézményünk a 2016/2017-es tanévre a következő képzések indítását tervezi:

Szakgimnázium (az eddigi szakközépiskola)

  • 4 évfolyamos mezőgazdaság ágazatos képzés: két osztály (01 kód)
  • 4 évfolyamos közgazdasági ágazatos képzés: egy osztály (02 kód)
  • 4 évfolyamos kertészet és parképítés ágazatos képzés: fél osztály (03 kód) ÚJ!!!
  • 4 évfolyamos élelmiszeripari ágazatos képzés: fél osztály (06 kód)

Középiskolai osztályainkban 9. évfolyamon megkezdődik a szakmai tárgyak oktatása, mellyel speciális ismeretekhez jutnak diákjaink a választott szakmai ágazat területén. A négy éves ágazati képzés érettségije után egy év alatt technikus szakképesítés megszerzésére van lehetőség az alábbiak szerint:

  • mezőgazdasági ágazaton: Mezőgazdasági technikus és Állattenyésztő és állategészségügyi technikus,
  • közgazdasági ágazaton: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • kertészet és parképítés ágazaton: Parképítő és fenntartó technikus, ÚJ!!!
  • élelmiszeripari ágazaton: Élelmiszeripari technikus végzettséget szerezhetnek tanulóink.

A felvételi során 4 évfolyamos képzésre való jelentkezés esetén az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia és kémia. A jelentkező tanuló minden felső tagozatos osztályzatát bekérjük. Mezőgazdaság, élelmiszeripar, valamint kertészet és parképítés ágazat esetén az érvényes felvételi feltétele az egészségügyi alkalmasság.

Gimnázium

  • 4 évfolyamos sportiskolai kerettantervre épülő gimnáziumi osztály (fiú, lány): egy osztály (04 kód)

Gimnáziumi sportiskolai osztályunk a Debreceni Labdarúgó Akadémia oktatási egysége az új Edzőközpont közelében, ahol diákjaink időbeosztása és a speciális szakmai tantárgyak egyaránt lehetővé teszik a sportkarrier, a továbbtanulás megalapozását.

Érettségi után tanítványaink Sportedző (futball) végzettséget szerezhetnek.

A felvételi során az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és testnevelés. A jelentkező tanuló minden felső tagozatos osztályzatát bekérjük.

További követelmény: A sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek való megfelelés, valamint sportedzői javaslat, melyet kérünk a jelentkezési lap mellé csatolni. A sportszakmai válogatást a DVSC szakemberei végzik.

Képzéseinkről további információkat olvashatnak a felvételi tájékoztató füzetünkben.