Erasmus+ beszámoló

Az Európai Bizottság ​Erasmus+ Iskolák Stratégiai Partnersége program kereté​n​ belül ​intézményünk 2016.11.01.-2018.10.31-ig partnerként vesz részt a “Prejudice Conscience – Diversity and Empowerment” című projektben.

Október 14-től 21-ig a Balásházy adott otthont a projekt negyedik találkozójának, amelyre Németországból, Bulgáriából és Törökországból tizennyolc diák és hat tanár érkezett, akik iskolánkból a 12.a és a 11.b osztályok projektcsoportjaival együtt dolgoztak közösen.

A projekttevékenységekkel az volt a célunk, hogy felhívjuk a résztvevők és a partneriskolák tanulóifjúságának figyelmét az emberi jogokra. A projektben részt vevő diákok feldolgozták az ENSZ által 1948. december 10-én elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. Az iskola aulájából felvezető lépcsőkre a diákok felragasztották a 30 cikkben megfogalmazott emberi jogokat, amelyek megilletnek minden embert, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül.

A tanulási tevékenységek során a résztvevők a diszkrimináció témakörben érzékenyítő feladatokon dolgoztak.
Az iskolai projekttevékenységek Budapesten a Dohány utcai Zsinagóga és a Terror Háza látogatásával egészültek ki. A Debreceni Egyetemen Gargya Katalin, a Debreceni Egyetem Nemzetközi Irodájának külügyi referense tartott a csoportnak prezentációt Debrecenről, az Egyetem történetéről és jelenéről.
A külföldi csoportok körében kedvelt hortobágyi kirándulás az idén sem maradhatott el.

Ezúton mondok köszönetet Nagyné Biró Edit igazgatónőnek, Sinayné Tar Judit, Mogyoróssyné Végh Zsuzsanna, Papp Tímea Réka, Fehér-Wargha Ibolya tanárnőknek, Gargya Katalinnak, a Debreceni Egyetem Nemzetközi Irodájának külügyi referensének, Nyeste Julianna tanárszakos hallgatónak, érdeklődő kollégáknak valamint a 11.b és 12.a osztály projektcsoportjainak, Seres Dávid Bence 14.ab osztályos tanulónak és más érdeklődő diákoknak, hogy munkájukkal hozzájárultak a program sikeres lebonyolításához.

Éll Ninetta
projektkoordinátor