Faültetés

Örökös ökoiskolaként feladatunk az intézmény parkjának, mint helyi jelentőségű természetvédelmi területnek a fenntartása, megőrzése. Ennek jegyében és a pallagi középfokú agrár szakképzés 80. évfordulója tiszteletére a végzős technikusaink két emlékfát ültettek.

A két termetes kocsányos tölgy elültetését a decemberi enyhe időjárás tette lehetővé.