Tájékoztató a szülőknek

Tisztelt Szülők!

Intézményünk, a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma nevelőtestülete az elmúlt napokban azon dolgozott, hogy a tantermen kívüli digitális oktatás feltételeit megteremtse, valamennyi balásházys diák be tudjon kapcsolódni otthonában az oktatásba, és semmilyen hátrányt ne szenvedjen el az elkövetkezendő tanítási időszakban.

Felmértük tanítványaink informatikai eszközrendszerét, lehetőségét, amelyhez segítségüket ezúton is köszönjük. Munkánk eredményeképpen reméljük, hogy hétfőre minden balásházys diák számára elérhetővé válik az új oktatási forma.

Bízunk benne, hogy az oktatás kiegyensúlyozott, teljesíthető és nyomon követhető lesz. A fokozatosság elvét betartva próbáljuk kommunikációs lehetőségeinket felhasználni az alábbiak szerint.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ne szünetként értékeljék az otthonlétet, ezért kérjük, segítsenek nekik egy pontos, állandó és betartható napirend kialakításában és betartásában. Ebben a napirendben legyen szerepe a családnak, a szabadidőnek és a tanulásnak is.

A tanuláshoz mi adjuk a segítséget, melyhez továbbra is az iskolai KRÉTA rendszert használjuk, amely a honlapunkról elérhető. Itt a tanulók az eddig is érvényben lévő órarendnek megfelelően rendszeresen, egyértelműen meghatározott házi feladatokat kapnak, melynek teljesítési módját és határidejét is megjelöljük. Ezt Ön szülőként is nyomon követheti a Házi feladat menüpont alatt a gyermek felhasználó nevével és jelszavával belépve. Itt azonban csak szöveges feladatmeghatározásokat, linkeket tudunk közzétenni, konkrét feladatlapokat, dolgozatokat a Debreceni Egyetem által működtetett és az iskola honlapjáról elérhető Balásházy E-suli felületén fognak találni a gyermekek. Ennek használatához diákjaink hamarosan megkapják az útmutatást.

Ezen kívül az iskolai órarendhez alkalmazkodó, konzultációs órarendet is készítettünk, melyben azokat az időpontokat láthatják a gyermekek, amikor tanáraik online elérhetők. Ekkor tehetik fel kérdéseiket és kaphatnak még pontosabb útbaigazítást a sikeres feladatvégzéshez.

A tanulókat az általuk elvégzett munka alapján tantárgytól függően heti – kétheti rendszerességgel, érdemjeggyel értékeljük.

Egyéb fontos üzeneteket a KRÉTA rendszer Faliújságján is meg fogunk jeleníteni.

Bízunk benne, hogy a fenti lehetőségek biztosítják diákjaink számára a sikeres és eredményes tanulási folyamatot, melynek végén mindenki az elért eredményekkel meg lesz elégedve.

Ehhez az eddigi szoros együttműködésnél is szorosabbra van szükség, ezért kérjük Önöket, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel kísérjék figyelemmel gyermekük tanulási folyamatát és ellenőrizzék a feladatok önálló teljesítését és a határidők nagyon pontos betartását.

Amennyiben bármilyen okból gyermekük nem tudja határidőre teljesíteni kötelezettségét, abban az esetben kérjük, hogy erről időben tájékoztassa az osztályfőnököt, aki továbbra is a legfontosabb összekötő kapocs a szaktanárok és az Ön gyermeke között.

Tisztelt Szülők!

Amikor Önök iskolánkba beíratták gyermeküket, kismértékben a szülői felelősséget is átruházták ránk. Minden pedagógus, de leginkább az osztályfőnökök egy kicsit az Önök gyermekeinek édesanyja, édesapja is lett valamilyen mértékben. A pedagógus szerep mellett szülői szerepet is betöltünk. Most ebben a helyzetben egy kicsit visszájára fordul a dolog. Most mi kérjük Önöket, hogy szülői, gondviselői mivoltuk mellett, egy kicsit legyenek pedagógusok is. Nem tudunk sajnos naponta találkozni a gyermekekkel, nem tudunk naponta közvetlenül (csak közvetve) hatni rájuk, de ismerve őket tudjuk, hogy igénylik a követlen ráhatást, törődést.

Most fog kiderülni, hogy mennyire felnőttek már, mennyire komolyan tudják venni a helyzetet és a tanulmányaikat, milyen mértékben tudnak pontosan és önállóan dolgozni, mit tanítottunk meg eddig számukra közösen. Érezve a felelősség súlyát kérjük a szülők támogatását, segítségét az elkövetkező hetek erőfeszítéseihez.

Felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük!

Az intézmény vezetősége és nevelőtestülete nevében:

Filep Miklós
intézményvezető