Tájékoztatás az érettségiről

Megjelentek a tegnapi nap folyamán azok a jogszabályok, melyek még hiányoztak az ez évi érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításához. Szerencsére komoly változások nincsenek, így változatlan a vizsgák időpontja, tehát ugyanazokon a napokon lesznek, melyeket év elejétől ismerünk és változatlanok a követelmények is, ugyanazok, amelyekre négy év óta folyamatosan készültök.

Az igazi változás az, hogy elmaradnak a szóbeli vizsgák és csak írásbelik lesznek.

Más változás a lebonyolítás módjára vonatkozik, mely az iskolákat, tehát bennünket érintenek, melynek a lényege, hogy a biztonságotok érdekében különböző óvó intézkedéseket kell tennünk, melyeket meg is fogunk tenni és így fogunk várni mindenkit az írásbeli érettségire.

Van a jogszabálynak egy része – 4.§ (3)-(5) bekezdés – amely esetleg érinthet egyeseket.

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a  fogadó intézmény a  vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a  fogadó intézmény a  vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A  vizsgázó a  (3)  bekezdésben meghatározott kérelmét a  Hivatal honlapján erre a  célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be. (5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

Ennek értelmében mód van az emelt szintről esetleg középszintre módosítani az egyes vizsgák teljesítésének módját, ill. a nyelvek esetében pedig fordítva, szintet lehet emelni.

Kérlek benneteket, hogy ezt gondoljátok át, és akinek ilyen szándéka van, azt jelezze osztályfőnöke, az osztály érettségi vizsgáin közreműködő jegyzői feladatokat ellátó pedagógus vagy az iskola megbízott vezetője felé! Az esetleges kérelmek benyújtásának végleges határideje április 21-én, éjfélig van.

Az egyes osztályok jegyzői feladatot ellátó pedagógusai:

  •  12.b: Soltész Adrienn
  •  12.c: Vas Erika
  •  12.d: Papp Tímea Réka
  •  12.e: Tanka János

Az intézményvezetői megbízott: Nagyné Bíró Edit szakmai intézményvezető-helyettes.

A teljes jogszabály a Magyar Közlöny ez évi 77. számában jelent meg: 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

A kérelem az alábbi linkre kattintva érhető el: oktatas.hu

Filep Miklós
intézményvezető