Debrecen Város Közoktatásáért Díjat vehetett át iskolánk

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debreceni Egyetem Balásházy Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma nevelőtestületének adományozta a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat. A díjat a nevelőtestület nevében Filep Miklós igazgató úr vette át, köszönte meg és egyben átadta Papp László polgármester úrnak intézményünk alapító levelének másolatát. Az 1940-ben kelt alapító levelünk rovásírással tartalmazza iskolánk jelmondatát: „A föld szeretete – hazaszeretet.”

Debrecen, sz.kir. város törvényhatósági bizottsága az 1939.évi július hó 5-én tartott közgyűlésén a Középfokú Gazdasági Tanintézet fennállása tartamára 124 kh 778 négyszögöl területet engedett át a Középfokú Gazdasági Tanintézet ingyenes használatában, azonkívül az építkezés költségeihez 80 000 P. készpénz és 1 000 000 tégla, így circa 123 000 pengő adományozásával hozzájárult.

E méltó örökséghez iskolánk nevelőtestülete elődeink nyomában járva törekszik fenntartani, hogy „Pallag” továbbra is a középfokú oktatás fellegvára maradjon.

Köszönjük a város elismerését, a megtisztelő díjat!

Tudósítások: hirek.unideb.hu, haon.hu, dehir.hu