Tájékoztatás az étkezés térítési díjának fizetéséről

Tisztelt szülők!

A COVID helyzetre való tekintettel, kérnénk önöket, hogy a 2020. december 8-án esedékes (december havi) térítési díj átutalást függesszék fel. Ennek megfelelően most a december havi átalányról számla sem kerül kiállításra. A kollégiumba történő visszaköltözés feltétele az akkori (vélhetően januári) hónap 8-án újra indított rendszeres banki megbízás bemutatása.

Kérjük továbbá, hogy olvassák el igazgató úr levelét a banki átutalással kapcsolatos információkért.