DE Balásházy Gyakorló Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 2016. október 1-jén Budapesten rendezte meg a Tehetségpontok munkájának elismerése céljából szervezett ünnepélyes táblaátadást, amelyen intézményünk is részt vett.

A tavasszal folytatott akkreditációs eljárásban intézményünk a MATEHETSZ által felkért Akkreditációs Bizottság helyszíni és online konzultációja, ellenőrzése valamint javaslata alapján elnyerte a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkreditált kiváló Tehetségpontja címet. Iskolánk 2010-től regisztrált TehetségPontként működött, így az itt szerzett tapasztalatok és eredmények alapján adtuk be a kiváló TehetségPont címére vonatkozó akkreditációs kérelmünket. A címet 2019-ig használhatjuk, amelyet megújíthatunk, egy újabb eljárás keretében.

Az idei eljárásban bemutattuk az intézményben folyó tehetséggondozó programjainkat a tehetséges tanulók beválogatásától, a gondozó programokon és a hatásvizsgálaton keresztül. A programunk része a tehetség-tanácsadás, együttműködés az intézmény ilyen irányú munkáját segítő szervezetekkel, kutató munka, rendezvények megtartása a tehetségek kibontakozására és támogatására.

A programunk röviden:

 • Földrajzi versenyekre és konferenciákra felkészítő program, tanórai kereteken kívül, melynek célja tanulóink felkészítése a DE TTK-s földrajzi és a helyi környezetvédelmi konferenciákra és a Less Nándor országos földrajz versenyre.
 • Felkészítés a tanév során városi és megyei vers- és prózamondó versenyekre eredményes részvétellel.
 • Angol nyelvvizsgára felkészítés, tanórai kereten kívül, a KER alapján meghatározott szóbeli kommunikációs készség és szövegértés fejlesztésével, differenciáltan, egyéni haladást figyelembe véve.
 • Diákolimpiai felkészítés (futsal), melynek célja tehetséges fiatalok kiválasztása a labdarúgás speciális ágára a futsalra, valamint versenyeztetésük a diákolimpián (továbbjutás a városi csoportból), illetve sportszervezeti keretek között.
 • Felkészülés a „Lippai Napok – Nemzetközi Agrárifjúsági Találkozó és Szakmai Verseny”-re, ahol a tananyagon túlmutató gazdagító és szakmai kompetenciákat fejlesztő programmal a szakmailag tehetséges és motivált diákokat készítjük fel az évente megrendezésre kerülő szakmai versenyre.
 • Az intézmény kiemelkedő rendezvényeire műsorok szervezése kollégiumi tanulóink részvételével. Olyan kollégista tanulók szerepelnek ebben a programunkban, akik tehetségesek énekben, táncban és egyéb művészeti kategóriákban.

Tehetséggondozó programjainkban kiemelkedő együttműködő partnerek:

 • Debreceni Labdarúgó Akadémia (DLA)
 • Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (DEAC)
 • gróf Wass Albert Társaság
 • Cambridge Nyelviskola
 • Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Közoktatási Vezető Programja
 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete
 • Debreceni Egyetem Földtudományi Intézet

Tehetségeinket támogató saját szervezésű rendezvényeink:

 • Környezetvédelmi Konferencia és ÖKO nap
 • Wass Albert vers és prózamondóverseny
 • Szakmai hét tehetséges mezőgazdasági és élelmiszerágazatos tanulóinknak a Debreceni Egyetem (MÉK) oktatói részvételével
 • Szakmai Fórum, „Pallagról indultam” címmel, ahol sikeres volt tanítványaink osztják meg életútjukat, tapasztalataikat
 • Sportkarrier, sporttal kapcsolatos továbbtanulási lehetőségek a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet oktatói közreműködésével.

Tehetségeinket támogató kutatási területünk saját pedagógusaink részvételével:

Fiatal labdarúgók életpálya-elképzelései, értékrendjének kialakulásában résztvevőtényezők. Az akkreditációs folyamat tapasztalatai megerősítették, hogy az intézményben szakmailag hiteles és magas színvonalon folyik a tehetséggondozás, így kompetens tagja és aktív részese a TehetségPontok országos és határokon túl is átívelő hálózatának.

A Balásházy tehetséggondozó programjait és az akkreditációt támogató pedagógusok:

 • Bencze Rita
 • Buglyó Roland
 • Ecsedi Zsolt
 • Godó László
 • Kisházi Béla
 • Kunkli Erzsébet
 • Nagy Erika
 • Papp Tímea

Debrecen, 2016. 10. 04.