Felnőttképzéseink

A felnőttek szakmai oktatása

A felnőttoktatás nem más, mint iskolai rendszerben történő oktatás.

 • Közoktatási intézményekben szervezhető, melyet az állam finanszíroz.
 • A köznevelési törvény és a szakképzési törvény szabályozza.
 • Tanulói jogviszony áll fenn a tanuló és az iskola között, nappali tagozaton diákigazolvány, családi pótlék, árvaellátás jár a tanulónak és tanulószerződés köthető vele.
 • A tanuló attól az évtől kezdődően, melyben gimnázium és szakképző iskola esetén 25. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatás keretében kezdheti meg az új tanévet.
 • Ha a tanuló iskolai rendszerű, nappali tagozaton szerezte meg az első szakképesítését, akkor a második szakképesítést csak felnőttoktatás keretében kezdheti meg.
 • Csak a felnőttoktatásban létezik nappali, esti, levelező és más sajátos munkarend.

A felnőttképzések közös jellemzői

 • A képzési idő 2 vagy 3 tanítási év, amely az iskolai szüneteket is tartalmazza.
 • A képzések államilag támogatottak, ingyenesek. (Iskolai rendszerben két szakma elsajátítása ingyenes.)
 • A szakmák megfelelő létszám esetén indulhatnak.
 • A bemeneti feltétel az érettségi bizonyítvány.
 • Előzetes tudás is beszámítható, amelyről az iskola vezetője dönt. (Ezáltal a képzési idő lerövidülhet.)
 • Előképzettség, illetve felvételi vizsga egyik képzésnél sem szükséges.
 • A felvétel feltétele a legtöbb szakma esetén az egészségügyi alkalmasság.
 • Az oktatás elméleti része az iskolában, a gyakorlati része pedig belső tanműhelyben vagy külső gyakorlati helyen zajlik.
 • Az oktatás hétköznap (heti 2-3 nap) történik, általában 16 órai kezdéssel.
 • Beiratkozás az iskolában történik.
 • A képzések sikeres vizsga esetén szakmai bizonyítvánnyal zárulnak.

Az egyes szakmák Képzési és Kimeneti Követelményeit és Programtanterveit a szakkepzes.ikk.hu oldalon olvashatja el. Ugyanezen az oldalon tájékozódhat a szakképzéssel kapcsolatos legfrissebb információkról is (Szakmafüzet, Továbbtanulási irányok, Kérdések és válaszok).

Válaszható szakmáink

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Szeretne a természetben dolgozni állatokkal vagy növényekkel? A mezőgazdaság napjaink egyik legizgalmasabb ágazata, ahol a legkorszerűbb technikai megoldások találkoznak a kétkezi munka szépségével.

Az ágazathoz tartozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, a kertészet, a mezőgazdaság gépesítése, a földmérés és térinformatika. A szakma előtt álló egyik jelentős kihívás az újszerű technológiák és a hagyományos módszerek ötvözése a gyakorlatban.

Élelmiszeripar ágazat

Elhivatott az egészséges és tudatos táplálkozás iránt? Szeretné, ha minél többen egészségesen étkeznének, védve a környezetet és elkerülve számos fenyegető betegséget?

Talán sokan nem is hinnék, hogy mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszereink biztonságos és jó minőségű előállításához. A szakma, amely ehhez az ágazathoz tartozik, állandó fejlesztést és elhivatottságot igényel.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Mindig is jól boldogult a számok világában? Szeretne gazdasági területen dolgozni, fontos önnek a precizitás, a rendszerszemlélet és a kommunikáció? Szívesen nyújtana segítséget vállalatok és vállalkozások pénzügyi folyamataiban?

A gazdálkodás-és menedzsment szakmaterület a közgazdaság és az ügyviteli területeket foglalja magában. Pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyviteli ügyintézőként adminisztrációs, informatikai és gazdasági alapismereteket sajátíthatsz el az oktatás során. Lehetőséget kap arra, hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban mélyítse el nagyvállalatoknál és intézményeknél, amely megkönnyíti a későbbi munkavállalást. Valamint, ha szeretne később gazdasági területen felsőfokú tanulmányokba kezdeni, a képzés elvégzésével erre is lehetősége nyílik.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Elképesztő, hogy milyen mértékű technikai és technológiai fejlődés ment végbe a közlekedés és szállítmányozás szakterületén belül! Teljesen megszűntek a korlátok a szakmaterületen belül, a távolság már nem akadály.

A szakmaterület esetében a műszaki alapozás kerül előtérbe. A képzés első fázisában olyan ismereteket sajátíthat el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Amennyiben elvégzi a képzést, az alábbi területeken tud elhelyezkedni: hajózás, légi-és közúti fuvarozás, szállítmányozás, logisztika. Természetesen felsőfokú tanulmányainak is megfelelő alapot nyújt a képzés.

Egészségügy ágazat

Mi az első dolog, ami eszébe jut az egészségügy kapcsán? Szeretné egy nap ön is erősíteni az egészségügyi dolgozók körét, segíteni az embereken, akár életeket menteni? Mindig is vonzotta a fehér köpeny? Mindannyiunknak szüksége van hétköznapi hősökre!

Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő képzést. Az oktatási módszert a csapatmunkára alapozva alakították ki, hiszen a jövőben együtt, egymást támogatva tudnak sikeresek lenni, és segíteni minél több betegen. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka területeivel ismerkedhet meg közelebbről. Természetesen az elméleti és a gyakorlati tudás elsajátítása elengedhetetlen a tanulás során. Így a duális képzést úgy alakították ki, hogy gyakorlatot a kórházban, klinikákon és rendelőintézetekben szerezhet!

Sport ágazat

Mindig is érdeklődött a sport és a mozgás iránt? El sem tudná képzelni az életed sport nélkül, és szeretné minél több emberrel megszerettetni a mozgást? Már két képzés is elérhető ebben az ágazatban.

Választhat a szabadidősportos fitness-wellness instruktor, illetve a sportedző, sportszervező képzések közül. Az oktatás során megismerkedhet a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, amelyek jó kiindulási pontot jelenthetnek önnek, ha felsőfokú intézményben szeretne továbbtanulni. A szakma határtalan elkötelezettséggel, kitartással és egészséges életmóddal jár.

Jelentkezés

Határidők

 • Jelentkezés: 2021. június
 • Beiratkozás: 2021. június
 • Pótjelentkezés (ha van még szabad férőhely): 2021. augusztus

A jelentkezés menete

A jelentkezési lapot elektronikusan kitöltve kérjük elküldeni a csosz.eniko@balashazy.unideb.hu címre. Kérjük, az emailhez csatolja az érettségi és (amennyiben van) szakképzettséget igazoló bizonyítványának szkennelt másolatát is!