Felnőttoktatás

A felnőttek szakmai oktatása

A felnőttoktatás nem más, mint iskolai rendszerben történő oktatás.

 • 2021. január 1-től ún. alapszakmát csak szakképző intézmény szervezésében, iskolarendszerű formában lehet tanulni, melyet az állam finanszíroz.
 • A köznevelési törvény és a szakképzési törvény szabályozza.
 • Az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül) és az első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga letételéig, függetlenül az oktatás munkarendjétől, mindenki számára INGYENES.
 • Minden 16. életévét betöltött nem tanköteles személy részt vehet az ingyenes, felnőtteknek meghirdetett képzésekben.
 • Felnőttképzési jogviszony keretin belül a képzésben részt vevő személy a tanulmányok ideje alatt diákigazolványra, a 20. életévének betöltéséig családi pótlékra, árvaellátásra jogosult.
 • A tanuló attól az évtől kezdődően, melyben gimnázium és szakképző iskola esetén 25. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatás keretében kezdheti meg az új tanévet.

A felnőttoktatás jellemzői

 • A képzési idő minden szakmában 2 év, Egészségügyi ágazatba tartozó Perioperatív szakasszisztens szakma: aneszteziológiai szakasszisztens szakmairányon 1 év, Általános Ápoló képzésnél 3 tanítási év, amely az iskolai szüneteket is tartalmazza.
 • A képzések államilag támogatottak, ingyenesek. (Iskolai rendszerben, az első 2 szakma elsajátítása ingyenes.)
 • A szakmai oktatás a jelentkezők megfelelő létszáma esetén indulhatnak.
 • Az új szakmajegyzékben az 5-ös számmal kezdődő képzések, bemeneti követelménye az érettségi bizonyítvány és Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat, valamint egyes szakmáknál Pályaalkalmassági vizsgálat.
 • Előzetes tudás is beszámítható, amelyről az iskola vezetője dönt. (Ezáltal a képzési idő csökkenhet.)
 • Előképzettség Perioperatív szakasszisztens szakma: aneszteziológiai szakasszisztens szakmairányon legalább OKJ 55, vagy ennek megfelelő szintű Ápoló képesítés, felvételi vizsga egyik képzésnél sem szükséges.
 • Az oktatás elméleti része az iskolában, a gyakorlati része pedig belső tanműhelyben vagy külső gyakorlati helyen zajlik. A Perioperatív szakasszisztens szakma: aneszteziológiai szakasszisztens szakmairányon: Az elméleti és a gyakorlati képzés helyszíne a Debreceni Egyetem Klinikai Központ.
 • Az oktatás hétköznap (heti 2 nap) általában 16 órai, szombati napokon 8 órai kezdéssel valósulhat meg.
 • A képzések indítása folyamatosan, akár az iskolai tanévtől függetlenül is történik.
 • A képzések sikeres vizsga esetén szakmai bizonyítvánnyal zárulnak.
 • Beiratkozás az iskolában történik.

Az egyes szakmák Képzési és Kimeneti Követelményeit és Programtanterveit a szakkepzes.ikk.hu oldalon olvashatja el. Ugyanezen az oldalon tájékozódhat a szakképzéssel kapcsolatos legfrissebb információkról is (Szakmafüzet, Továbbtanulási irányok, Kérdések és válaszok).

Válaszható szakmáink

Tájékoztató füzet

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Szeretne a természetben dolgozni állatokkal vagy növényekkel? A mezőgazdaság napjaink egyik legizgalmasabb ágazata, ahol a legkorszerűbb technikai megoldások találkoznak a kétkezi munka szépségével.

Az ágazathoz tartozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, a kertészet, a mezőgazdaság gépesítése, a földmérés és térinformatika. A szakma előtt álló egyik jelentős kihívás az újszerű technológiák és a hagyományos módszerek ötvözése a gyakorlatban.

Élelmiszeripar ágazat

Elhivatott az egészséges és tudatos táplálkozás iránt? Szeretné, ha minél többen egészségesen étkeznének, védve a környezetet és elkerülve számos fenyegető betegséget?

Talán sokan nem is hinnék, hogy mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszereink biztonságos és jó minőségű előállításához. A szakma, amely ehhez az ágazathoz tartozik, állandó fejlesztést és elhivatottságot igényel.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Mindig is jól boldogult a számok világában? Szeretne gazdasági területen dolgozni, fontos önnek a precizitás, a rendszerszemlélet és a kommunikáció? Szívesen nyújtana segítséget vállalatok és vállalkozások pénzügyi folyamataiban?

A gazdálkodás-és menedzsment szakmaterület a közgazdaság és az ügyviteli területeket foglalja magában. Pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyviteli ügyintézőként adminisztrációs, informatikai és gazdasági alapismereteket sajátíthatsz el az oktatás során. Lehetőséget kap arra, hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban mélyítse el nagyvállalatoknál és intézményeknél, amely megkönnyíti a későbbi munkavállalást. Valamint, ha szeretne később gazdasági területen felsőfokú tanulmányokba kezdeni, a képzés elvégzésével erre is lehetősége nyílik.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Elképesztő, hogy milyen mértékű technikai és technológiai fejlődés ment végbe a közlekedés és szállítmányozás szakterületén belül! Teljesen megszűntek a korlátok a szakmaterületen belül, a távolság már nem akadály.

A szakmaterület esetében a műszaki alapozás kerül előtérbe. A képzés első fázisában olyan ismereteket sajátíthat el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Amennyiben elvégzi a képzést, az alábbi területeken tud elhelyezkedni: hajózás, légi-és közúti fuvarozás, szállítmányozás, logisztika. Természetesen felsőfokú tanulmányainak is megfelelő alapot nyújt a képzés.

Egészségügy ágazat

Mi az első dolog, ami eszébe jut az egészségügy kapcsán? Szeretné egy nap ön is erősíteni az egészségügyi dolgozók körét, segíteni az embereken, akár életeket menteni? Mindig is vonzotta a fehér köpeny? Mindannyiunknak szüksége van hétköznapi hősökre!

Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő képzést. Az oktatási módszert a csapatmunkára alapozva alakították ki, hiszen a jövőben együtt, egymást támogatva tudnak sikeresek lenni, és segíteni minél több betegen. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka területeivel ismerkedhet meg közelebbről. Természetesen az elméleti és a gyakorlati tudás elsajátítása elengedhetetlen a tanulás során. Így a duális képzést úgy alakították ki, hogy gyakorlatot a kórházban, klinikákon és rendelőintézetekben szerezhet!

Sport ágazat

Mindig is érdeklődött a sport és a mozgás iránt? El sem tudná képzelni az életed sport nélkül, és szeretné minél több emberrel megszerettetni a mozgást? Már két képzés is elérhető ebben az ágazatban.

Választhat a szabadidősportos fitness-wellness instruktor, illetve a sportedző, sportszervező képzések közül. Az oktatás során megismerkedhet a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, amelyek jó kiindulási pontot jelenthetnek önnek, ha felsőfokú intézményben szeretne továbbtanulni. A szakma határtalan elkötelezettséggel, kitartással és egészséges életmóddal jár.

Jelentkezés

Határidők

 • Jelentkezés: folyamatosan
 • Képzés indításának időpontja: 2022. szeptember 1.

A jelentkezés menete

A jelentkezési lapot elektronikusan kitöltve kérjük elküldeni a titkarsag@balashazy.unideb.hu címre. Kérjük, az email tárgyában jelezze, hogy Csősz Enikő, felnőttoktatási koordinátor részére szól.

Kérjük, az emailhez csatolja az érettségi és (amennyiben van) szakképzettséget igazoló bizonyítványának szkennelt másolatát is!