fejléckép1fejléckép2fejléckép3fejléckép4
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma

Technikusi képzések

Közzétéve: 2018. június 07., csütörtök - 09:08

Kedves Érdeklődők!

Intézményünk a 2018-2019-es tanévben az alábbi egy és két éves technikusi képzéseket ajánlja figyelmükbe.

Jelentkezési határidők

Képzések

Mezőgazdasági technikus

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

Élelmiszeripari technikus

Az élelmiszeripari technikus önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipariüzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt.

Az élelmiszeripari technikus szakképesítéssel rendelkező többek között képes alapanyagokat, félkész-, és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni. Gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni. Munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni. Élelmiszergyártási tevékenységben részt venni, élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni és végeztetni. Jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni. Gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni.

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

 Sportedző (labdarúgás)

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.