Gyakran ismételt kérdések

Kedves nyolcadikosok, tisztelt szülők!

Az új szakképzési törvénnyel és a megújuló képzési kínálatunkkal kapcsolatban összegyűjtöttünk néhány gyakran ismétlődő kérdést a 2022-2023-as tanév beiskolázásáról.

Kérjük, hogy amennyiben iskolán weblapján vagy a felvételi tájékoztató kiadványunkban nem találják meg a választ a kérdésükre, vegyenek részt a hetente megtartott online fogadóórákon, vagy vegyék fel velünk a kapcsolatot emailben vagy telefonon!

Felvételi eljárás

Kell-e írásbeli felvételi dolgozatot írni?

Írásbeli felvételit nem kell írni. A felvételi eljárásunk során a hetedik év végi és a nyolcadik félévi osztályzatokból képezünk pontszámot. Ez alapján készül el az ideiglenes rangsor.

Mikor lesz az egyes szakmákhoz kapcsolódó pályaalkalmassági vizsgálat?

A pályaalkalmassági vizsgálatokat, a felvételi eljárás részeként, a jelentkezési lapok beérkezése után február 23. és március 12. között szervezi meg az iskola. A pontos időpontot az iskola weblapján tesszük közé.

Mikor lesz az egyes szakmához kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat?

A vizsgálatot az iskolaorvos végzi a felvételi értesítőben kiküldött tájékoztatás alapján május hónapban.

Fogadunk-e határon túli diákokat?

Igen. Jelenleg is vannak diákjaink Erdélyből és Kárpátaljáról is.

Hogyan jelentkezhetnek a határon túli diákok a Balásházyba?

Ilyen esetben a jelentkezést egyedül kell intézni az Oktatási Hivatal weblapján megadott jelentkezési lap kitöltésével és postázásával. Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdés merülne fel, keressék iskolánkat!

Szakma

Igaz-e, hogy az általános ápoló szakmával az Európai Unió területén el tudok helyezkedni, mert elfogadják?

Igaz, a képzés megfelel az EU direktíva követelményeinek, az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad.

A felsőfokú tanulmányokba beszámítható-e a 6 éves általános ápolói végzettség?

A diplomás ápoló (felsőfokú képzés) képzési ideje rövidülhet a középfokú tanulmányok beszámításával az általános ápoló szakma estében.

A nyári összefüggő gyakorlat teljesíthető-e a lakhely közelében vidéki tanulók estében?

A 2020-ban több, mint 40 helyszínen, az illetékes Területi Agrárkamara ellenőrzése és az iskolával megkötött együttműködési megállapodás alapján teljesítették a mezgazdasági ágazatos tanulóink a nyári gyakorlatot. Ez az elkövetkezendő években a duális szakképzésnek megfelelően bővülni fog.

Az egyéni igényeket akkor tudjuk figyelembe venni, ha azok megfelelnek a szakképzési törvény előírásainak.

Sport

Milyen egyesületekben lehet focizni, ha a Balásházyba jelentkezek? Van-e külön egyesülete az iskolának? Milyen módon van lehetőségem a suli mellett focizni? 

A pályaalkalmassági vizsgálatot a Debreceni Labdarúgó Akadémia (NB1-es utánpótlás) és a DEAC (Debreceni Egyetem Sportegyesülete – NB2, NB3 és megyei utánpótlás) szakemberei végzik. A tehetségétől függ, hogy melyik egyesület igazolja le. Az átigazolás az MLSZ szabályai szerint történik a két egyesület között. (A nevelőegyesület és valamelyik debreceni egyesület között.)

Valamennyi diákunk (labdarúgó sportág) e két egyesület igazolt sportolója. Debrecenhez közeli településről bejárók estén maradhatnak a vidéki egyesületeknél is a tanulók. A jelentkező tanuló tehetségétől és technikai képzettségétől függ, hogy melyik egyesület igazolja le.

Hogyan biztosítjuk, hogy a sport mellett a tanulás is hatékonyan működhessen?

Iskolánk Hajdú-Bihar megye legkorszerűbb kollégiumával rendelkezik. Szakképzett nevelőink rugalmas szilenciumi renddel (edzések időpontjainak figyelembevételével) segítik az iskolai és sportbeli kötelezettségek összehangolását, a terhelés és pihenés egyensúlyának biztosítását.

A Debreceni Egyetem Gyakorlóiskolájaként Tehetséggondozó Programunk segíti a kiváló tanulóink előmenetelét, szakvizsgázott vezetőtanáraink, oktatóink pedig gondoskodnak a magas színvonalú oktatásról. Mindezt bizonyítja, hogy idén Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményünk nevelőtestületének adományozta a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat.

Milyen feladatok, gyakorlatok lesznek a pályaalkalmassági vizsgálat során a sportos képzésekre jelentkezők estében?

A pályaalkalmassági vizsga feladatait, gyakorlatsorait az egyes szakmák estében: sportedző, sportszervező, fitness-wellness instruktor

Az edzői / testnevelői javaslat milyen formátumú legyen?

Formanyomtatvány

Kollégium

Hány személyesek a kollégiumi szobák?

Felújított kollégiumunkban 2-3 ágyas szobák vannak.

Mikor kell a kollégiumba jelentkezni?

A kollégiumi jelentkezési lapot az iskolába történő beiratkozáskor (június vége) kell kitölteni. Augusztusban értesítünk minden jelentkezőt a kollégiumba való felvételről.