fejléckép1fejléckép2fejléckép3fejléckép4
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma

Ökológiai munkaközösség

Közzétéve: 2018. május 21., hétfő - 13:44

Bemutatkozás

A környezettudatosságra nevelésünk átfogó célja, hogy elősegítsük tanulóink magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy később képesek legyenek a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását, a fenntartható fejlődést.

Ezért fordítunk különös figyelmet tanulóink természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha tanulóink érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére.

A környezeti nevelés során tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.

Tanulóink gyakorlatokon iskolánk parkját gondozzák, ápolják, megtanulják a dísznövények telepítésének, a fák, a bokrok ápolásának szakmai fogásait miközben szépítik környezetünket. A gyakorlókertben haszonnövények termesztésével foglalkoznak. Nagy előny számunkra, hogy a védett Nagyerdő közvetlen szomszédságában vagyunk. Ez lehetőséget biztosít terepgyakorlatok tartására, az erdei életközösség vizsgálatára.

Munkatervek és beszámolók