Novemberi sportsikerek

Kép

A járványhelyzet ellenére a sportélet teljesen nem állt meg, és ezt a Balásházy diákjai is bizonyítják.

Szakmai partnereink köre tovább bővült

Kép

Bár lassan már egy hónapja az online oktatás keretei között telnek a hétköznapjaink, az élet azért az iskolában sem állt le. Intézményünk újabb önkormányzatokkal és cégekkel kötött együttműködési megállapodást az elmúlt hetekben, így tovább bővült a duális képzéshez kapcsolódó portfóliónk.

Tájékoztatás az étkezés térítési díjának fizetéséről

Kép

Tisztelt szülők! A COVID helyzetre való tekintettel, kérnénk önöket, hogy a 2020. december 8-án esedékes (december havi) térítési díj átutalást függesszék fel. Ennek megfelelően most a december havi átalányról számla sem kerül kiállításra. A kollégiumba történő visszaköltözés feltétele az akkori (vélhetően januári) hónap 8-án újra indított rendszeres banki megbízás bemutatása.

A Pallag Alapítvány beszámolója

Kép

A Pallag Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával az alapítványt támogatták.

Debrecen Város Közoktatásáért Díjat vehetett át iskolánk

Kép

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debreceni Egyetem Balásházy Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma nevelőtestületének adományozta a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat. A díjat a nevelőtestület nevében Filep Miklós igazgató úr vette át, köszönte meg és egyben átadta Papp László polgármester úrnak intézményünk alapító levelének másolatát. Az 1940-ben kelt alapító levelünk rovásírással tartalmazza iskolánk jelmondatát: „A föld szeretete – hazaszeretet.”

Visszatekintés a szalagtűzőre

Kép

"Merni kell! Ezen múlik minden! Ha belül félünk is néha egy kicsit, ha nem is hiszünk egészen abban, hogy sikerülni fog, akkor is merni kell!" - Wass Albert volt pallagi gazdatiszt hallgató soraival köszöntötte Filep Miklós igazgató úr végzős diákjainkat.