Technikusi képzések

Kedves Érdeklődők!

Intézményünk a 2019-2020-as tanévben az alábbi egy és két éves technikusi képzéseket ajánlja figyelmükbe.

 • Jelentkezési lap 1 éves képzéshez (ágazati szakmai érettségivel rendelkezőknek)
 • Jelentkezési lap 2 éves képzéshez (ágazati szakmai érettségivel NEM rendelkezőknek)

Információk

Jelentkezési határidők

 • Előzetes jelentkezés: 2019. május 31.
 • Végleges jelentkezés: 2019. június 28. (a benyújtandó dokumentumok beadási határideje)
 • Pótjelentkezés: 2019. augusztus 7. (csak abban az esetben, ha van szabad férőhely)

Feltételek

 • Érettségi végzettség
 • Ágazati szakmai érettségi vizsga (Csak az egyéves képzésre jelentkezők esetén!)
 • Legfeljebb 23. betöltött életév (2019-ben)
 • A felvételi döntés során elsőbbséget élveznek a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában érettségizett diákok. Ezen túl a felvételi döntés a tanulmányi eredmények (ágazati szakmai érettségi eredménye, majd az érettségi átlageredménye) figyelembe vételével történik.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények (Mezőgazdasági és élelmiszeripari technikus és sportedző esetén)

Benyújtandó dokumentumok

 • Jelentkezési lap
 • 12. évfolyam év végi eredményeit tartalmazó középiskolai bizonyítvány másolata
 • Érettségi bizonyítvány másolata

A kitöltött jelentkezési lapot a bizonyítvány másolatokkal együtt személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az iskola titkárságára. A postai úton beküldött jelentkezések borítékján kérjük feltüntetni: „Technikus jelentkezés”.

Beiratkozás

 • 2019. július 24-én: 9-től 12 óráig
 • 2019. július 31-én: 9-től 12 óráig

Képzések

Mezőgazdasági technikus

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 vagy 2 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 40 %
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Heti óraszám: 35 óra

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul. A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • A szakképző évfolyam eredményes elvégzése
 • Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória vagy B kategória)

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 70%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
 • Heti óraszám: 35 óra

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

Élelmiszeripari technikus

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 21. Élelmiszeripar
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVI. Élelmiszeripar

Az élelmiszeripari technikus önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipariüzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt.

Az élelmiszeripari technikus szakképesítéssel rendelkező többek között képes alapanyagokat, félkész-, és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni. Gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni. Munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni. Élelmiszergyártási tevékenységben részt venni, élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni és végeztetni. Jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni. Gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni.

 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 60 %
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
 • Heti óraszám: 35 óra

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

 Sportedző (labdarúgás)

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII. Sport

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 40%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
 • Heti óraszám: 35 óra

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.